پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

مهاجرت به آمریکا

سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

سرنوشت پنتاگون

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

مجلس: بعد از انقلاب

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اوپک: سقوط آزاد

آمریکا: فضا و سینما

سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

هفت منهای دو

ويژه برنامه افق: برد - برد؟