پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.

سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

جهاد نکاح: جهاد جنسی

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اوباما در برابر داعش

پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

ریحانه جباری و قصاص در ایران

الکلیسم در ایران