دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

ويژه برنامه نوروزى افق

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش.