چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

جهاد نکاح: جهاد جنسی

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اوباما در برابر داعش

پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

ریحانه جباری و قصاص در ایران

الکلیسم در ایران

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.