۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

سرنوشت آخرین وزرای روحانی

http://www.youtube.com/v/qCpEG7mF4N0?version=3&autohide=1&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=ivOm1vQzpwMfaZJcsq0hdA

۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

روز کوروش: حقوق بشر، میراث فرهنگی ایران؟

http://www.youtube.com/v/HP3FLXI4o3o?version=3&autohide=1&feature=share&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=DxDMRj1ZOjRxaawwHNeJJA&showinfo=1

۱۳۹۲ آبان ۶, دوشنبه

۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه

۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه

۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه

۱۳۹۲ مهر ۲۳, سه‌شنبه

۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

دموكراسي در ايران

۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه

۱۳۹۲ مهر ۱۷, چهارشنبه

۱۳۹۲ مهر ۱۶, سه‌شنبه

۱۳۹۲ مهر ۱۵, دوشنبه

۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

۱۳۹۲ مهر ۱۰, چهارشنبه

۱۳۹۲ مهر ۹, سه‌شنبه