۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

سرنوشت آخرین وزرای روحانی

http://www.youtube.com/v/qCpEG7mF4N0?version=3&autohide=1&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=ivOm1vQzpwMfaZJcsq0hdA

هیچ نظری موجود نیست: