۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

مرگ بر آمریکا: شعار یا سیاست؟

http://www.youtube.com/v/QV6yOUD_0vk?version=3&autohide=1&autoplay=1&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=PATjOqeeigBsN6uMsJg3Xg

هیچ نظری موجود نیست: