۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

چالش های داخلی روحانی

http://www.youtube.com/v/akcXKK52-Cs?version=3&autohide=1&showinfo=1&autohide=1&autoplay=1&feature=share&attribution_tag=U9Oi2PV3te6Q037qPmvJkg

هیچ نظری موجود نیست: