۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

مذاکرات هسته ای ایران: پیمان ان پی تی و افکار عمومی

http://www.youtube.com/v/VVM6u2dnaZY?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=zQgmctSEQCE108tUBmxpGg&autoplay=1&autohide=1

هیچ نظری موجود نیست: