۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

شنود رهبران: از مرکل تا خامنه ای

http://www.youtube.com/v/2sDRNwcX0g8?autohide=1&version=3&autohide=1&feature=share&attribution_tag=kZbjc9aEofdYwJmiPvUAjg&showinfo=1&autoplay=1

هیچ نظری موجود نیست: