۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

۱۳۹۲ آذر ۵, سه‌شنبه

۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

ژنو ۳: توافق خوب یا بد؟

۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

۱۳۹۲ آبان ۲۸, سه‌شنبه

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

چالش های داخلی روحانی

http://www.youtube.com/v/akcXKK52-Cs?version=3&autohide=1&showinfo=1&autohide=1&autoplay=1&feature=share&attribution_tag=U9Oi2PV3te6Q037qPmvJkg

۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

امامت شیعه: پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟

http://www.youtube.com/v/bXzzMeFyZS8?version=3&autohide=1&feature=share&autohide=1&showinfo=1&attribution_tag=vRT9Hv9OBrnDTwVsQKcqBw&autoplay=1

۱۰۰۰روز حصر

http://www.youtube.com/v/z_NRdOzSkos?autohide=1&version=3&autohide=1&feature=share&attribution_tag=CLHsH6zf0W2eGL7xi3zfsg&showinfo=1&autoplay=1

۱۳۹۲ آبان ۲۰, دوشنبه

ایران و پاکستان: انرژی و امنیت

http://www.youtube.com/v/EGozztneqbA?version=3&autohide=1&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=FyolynU8yJzh5iZDUthsHA&autoplay=1

۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

مذاکرات هسته ای ایران: پیمان ان پی تی و افکار عمومی

http://www.youtube.com/v/VVM6u2dnaZY?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=zQgmctSEQCE108tUBmxpGg&autoplay=1&autohide=1

شنود رهبران: از مرکل تا خامنه ای

http://www.youtube.com/v/2sDRNwcX0g8?autohide=1&version=3&autohide=1&feature=share&attribution_tag=kZbjc9aEofdYwJmiPvUAjg&showinfo=1&autoplay=1

۱۳۹۲ آبان ۱۴, سه‌شنبه

سلفی گری: جنبش مذهبی یا تهدید منطقه ای؟

http://www.youtube.com/v/2iKTnn4y66s?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=7veiL2LbNW_RYZlDsieCpQ&autohide=1&autoplay=1

۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

از هرمزگان تا بلوچستان: اقوام و امنیت

http://www.youtube.com/v/yvbOxzlMd6M?version=3&autohide=1&autohide=1&feature=share&showinfo=1&autoplay=1&attribution_tag=VvVCwmZApdvK3PswjBISFg

مرگ بر آمریکا: شعار یا سیاست؟

http://www.youtube.com/v/QV6yOUD_0vk?version=3&autohide=1&autoplay=1&autohide=1&feature=share&showinfo=1&attribution_tag=PATjOqeeigBsN6uMsJg3Xg