۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

خبرها و نظرهای دوشنبه نهم فروردین، بیست و نهم مارس

گفتگو با ژوستن ویز، کارشناس ارشد امور اروپا آمریکا در موسسه ی بروکینگز، درباره ی دیدار رهبران آمریکا و فرانسه.

گفتگو با ابراهیم حبیب زی، مدیر اتحادیه ی هنرمندان افغان، درباره ی نوروز در افغانستان.

خبرها و نظرهای سه شنبه دهم فروردین، سی ام مارس

گفتگو با بری مارستن، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ی بریتانیا، درباره ی نشست گروه هشت و مقاله ی دیوید میلیبند، وزیر خارجه ی بریتانیا، درباره ی ایران.

گفتگو با جان گارور، استاد امور بین الملل دانشگاه جورجیا، نویسنده ی کتابی درباره ی روابط چین و ایران.

گفتگو با دروری دیک، مسول بخش ایران در عفو بین الملل، درباره ی گزارش جدید آن سازمان از اعدام در سال دو هزار و نه.

خبرها و نظرهای چهارشنبه یازدهم فروردین، سی و یکم مارس

مصاحبه با دکتر عطا هودشتیان، مدیر مدرسه ی عالی مدیریت در کانادا، درباره ی نشست وزیران خارجه ی گروه هشت در اتاوا.

مصاحبه با دکتر محمدرضا قانون پرور، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه تگزاس در شهر آستین، درباره ی اهمیت غذا در جشن های نوروزی.

۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

خبرها و نظرها (هشتم تا دوازدهم مارس)

خبرها و نظرهای دوشنبه:

لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vMON.wmv

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbMON.wmv

خبرها و نظرهای سه شنبه:

لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:
ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vTUE.wmv
ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbTUE.wmv

خبرها و نظرهای چهارشنبه:

لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vWED.wmv

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbWED.wmv

خبرها و نظرهای پنج شنبه:

خبرها و نظرهای جمعه:

۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

خبرها و نظرهای این هفته

خبرها و نظرهای دوشنبه:لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:
ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vMON.wmv
ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbMON.wmv

خبرها و نظرهای سه شنبه:

لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vTUE.wmv

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbTUE.wmv

خبرها و نظرهای چهارشنبه:

لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vWED.wmv

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbWED.wmv

خبرها و نظرهای پنج شنبه:


لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vTHU.wmv

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbTHU.wmv

خبرهای و نظرهای جمعه:


لینک برای دانلود با سرعت بالا یا کم:

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vFRI.wmv

ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/wm/voa/nenaf/pers/video/pers1530vbFRI.wmv