۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

روز کوروش: حقوق بشر، میراث فرهنگی ایران؟

http://www.youtube.com/v/HP3FLXI4o3o?version=3&autohide=1&feature=share&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=DxDMRj1ZOjRxaawwHNeJJA&showinfo=1

هیچ نظری موجود نیست: