۱۳۹۴ خرداد ۱۳, چهارشنبه

گذار تاریخی ترکیه از پیچ انتخابات پارلمانی

هیچ نظری موجود نیست: