۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

افق، پنجشنبه ۱۷آذر۱۳۹۰، ۸ دسامبر ۲۰۱۱ قسمت دوم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

برنامه امروز بسيار جالب بود. نكته ايكه به نظر ميرسد اين است كه در متون فقهي دليل حكم اعدام براي مرتد اين ذكر شده است كه در صدر اسلام برخي از افراد صاحب نفوذ براي ضربه زدن به اسلام در ظاهر له اسلام ميگرويدند و سپس با اين ادعا كه ما مسلمان شديم اما متوجه شديم اين دين بر حق نيست از آن خارج شديم. بر همين اساس براي جلوگيري از اين كار، مجازات اعدام براي آن پيش بيني شده است.
اما نكته جالب اينكه در فقه دو نوع مرتد وجود دارد: مرتد فطري (كسي كه مسلمان زاده است و از اسلام رويگردان ميشود) و مرتد ملي (كسي كه مسلمان زاده نيست و پس از بلوغ مسلمان ميشود و سپس از اسلام خارج ميشود). اما عجيب اينكه در فقه مجازات مرتد فطري اعدام است و مجازات مرتد ملي، حبس و زندان. حال به نظر شما، بحث ارتداد و دليل مجازات آن، درون خود، تعارضي جدي ندارد؟ با اين دليلي كه آورده اند بايد مجازات مرتد ملي اعدام باشد نه مرتد فطري. اينگونه نيست؟؟؟