۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

شانگهاى در دوشنبه: روحانى، پوتين، و آسياى ميانه

هیچ نظری موجود نیست: