۱۳۹۳ مهر ۲, چهارشنبه

شصت و نهمين مجمع عمومی: سخنرانی اوباما

هیچ نظری موجود نیست: