۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

گفتگوی تلفنی با احمد قابل

۱ نظر:

fereydoon گفت...

بادرود به شماوهمه دست اندرکاران صدای امریکا به نظر من این اقایان خودبه تمام این نابسامانیهای موجوددرمملکت را دامن زده ومیزنند تا اذهان مردم را مشغول نگه دارندتابه مقاصد شان برسند ولی ذهی خیال باطل زیرا انسان هرچه بیشتر ازکاری منع شود کنجکاوتر شده ودرخفا دست به ا ن میزند حطا بجه های کوچک